Friday, February 20, 2009

Java хэлний гараас утга авах

Жава хэлэнд гараас утга авхад үндсэн 2 аргийг хэрэглэдэг үүнд:
API гаасаа IO багцаас нөгөөх нь Util багцаас авдаг.
Жишээ:
import java.util.Scanner;
class Main
{
public static void main(String[]args)
{
String name=null;//тэмдэгт төрөлийн хувьсагч зарлаж байна.(null нь name хувсагчийн утгийн хоосон болгож байгаа юм.)
int age;//бүхэл тоон төрөлийн хувьсагч зардаж байна.
Scanner in = new Scanner(System.in);//in гэдэг объект үүсгэж байна
System.out.print("What is your name:");
name=in.nextLine();//name хувсагчид тэмдэгт төрөлийн утга гараар оруулж байна.
System.out.print("How old are you:");
age=in.nextInt();//age хувсагчид бүхэн тоон төрөлийн хувьсагч рагаас оруулж байна.
System.out.println("Welcome "+name);
}
}
Үр дүн:
What is your name:Sod-Od
How old are you:17
Welcome Sod-Od

Одоо нөгөө аргаар хийсэн жишээг авч үзэе
import java.io.*;
class Main
{
public static void main(String[]args) throws IOException // throws IOException нэмэгдсэн байгааг анзаарч байгаа байхаа энэ нь та оруулж өгөх утгаас өөр утга оруулах юм бол програмыг дуусгана гэж ойлгож болно.Зарим тохиолдолд програм гацчихдагдаа тэр нь заримдаа Exception хийж өгөөгүйгээс үүсч болно.
{
String name=null;
int age;
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("What is your name:");
name=in.readLine();
System.out.print("How old are you:");
age=Integer.parseInt(in.readLine());//Энэ нь гараас авсаy тэмдэгт төрөлөө бүх тоон төрөлрүү хөрвүүлж байгаа юм.
System.out.println("Welcome "+name);
}
}

Үр дүн:
What is your name:Sod-Od
How old are you:17
Welcome Sod-Od

1 Сэтгэгдэл::

Anonymous said...

bayrlalaa. Bainga oruulj bgaarai mash ih ashigladag shuu.